Diuron

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Diuron.png
Strukturní vzorec dioronu

Diuron (chemicky N'-(3,4-dichlorfenyl)-N,N-dimethylmočovina) je organická dusíkatá látka užívaná jako pesticid.

Obsah

Vlastnosti a použití

Za běžných podmínek jde o bílou krystalickou látku, špatně rozpustnou ve vodě, lépe v organických rozpouštědlech. Používá se jako neselektivní herbicid při pěstování obilí, ovoce, cukrové třtina či bavlníku. Ale také k omezení růstu plevele na na silnicích, železničních kolejí, podél plotů, produktovodů či budov. V České republice není jako pesticid registrován. [zdroj ?]

Vlivy na životní prostředí

V půdě je středně až vysoce perzistentní. Z půdy se může vyluhovat do podzemních i povrchových vod a mlže být transportován vodou na velké vzdálenosti. Diuron je toxický pro ryby i pro bezobratlé.[zdroj ?]

Vlivy na zdraví člověka

Dráždí oči, kůži a sliznice, způsobuje deformace červených krvinek, zvyšuje počet bílých krvinek. Může způsobovat poškození jater a kostní dřeně. Je hodnocen jako podezřelý karcinogen a teratogen.

Externí odkazy