Dvojice sil

Z Multimediaexpo.cz

Dvojice sil je současné působení dvou sil stejně velkých opačného směru působících v různých místech (na různých vektorových přímkách) tuhého tělesa, tzn. jedná se o dvě stejně velké síly opačného směru, které neleží na jedné přímce.

Protože výslednice dvou stejně velkých sil opačného směru, které působí na jedno těleso, je nulová, nemá dvojice sil posuvný účinek na tuhé těleso. Protože ale síly působí v různých místech, neruší se navzájem jejich momenty sil, neboli dvojice sil má na těleso otáčivý účinek.

Obsah

Výpočet

Pokud je \(\mathbf{r}\) průvodič, který směřuje od působiště síly \(-\mathbf{F}\) k působišti síly \(\mathbf{F}\), pak moment silové dvojice \(\mathbf{D}\) definujeme vztahem

\(\mathbf{D} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}\)

A pro velikost momentu dvojice sil platí

\(D = F d\),

kde F je velikost jedné ze sil, d je kolmá vzdálenost vektorových přímek, na kterých síly leží.

Vlastnosti

  • Velikost momentu dvojice sil nezávisí na vzdálenostech sil od osy otáčení, ale pouze na jejich vzájemné vzdálenosti. Dvojice sil tedy vyvolává stejný moment k libovolnému bodu roviny, v níž leží síly. Posunutím dvojice sil v rovině, v níž dvojice sil leží, nedojde k žádné změně momentu dvojice sil.
  • Dvojici sil lze najít u každého čistě otáčivého pohybu.

Související články

Externí odkazy