Elektrická vodivost

Z Multimediaexpo.cz

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud. Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházející vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích. Čím větší je vodivost, tím silnější elektrický proud prochází vodičem při stejném napětí. Dobrý vodič má vysokou hodnotu vodivosti, špatný vodič má nízkou hodnotu vodivosti.

Obsah

Značení

Výpočet

Elektrická vodivost je určena vztahem

,

kde je elektrický proud protékající vodičem a je elektrické napětí na koncích vodiče. Elektrickou vodivost lze vypočítat z vlastností vodiče podle vztahu:

,

kde je konduktivita látky, je obsah průřezu vodiče a je délka vodiče.

Vlastnosti

Elektrická vodivost je převrácená hodnota elektrického odporu , tzn.

Související články