Evangelikalismus

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Obrovská evangelikální bohoslužba
Lakewood Church je křesťanský megakostel v americkém státě Texas

Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka. Evangelikalismus má silnou pozici zejména v anglicky mluvících zemích (v USA se k němu hlásí asi čtvrtina obyvatel[1]) a obecně je ve světě na vzestupu. V České republice se k evangelikálním církvím hlásí jen asi 0,3 % obyvatel.

Evangelikální společenství jsou zde obvykle malá a roztříštěná, ale na druhé straně poměrně živá a rychle rostoucí.

To, co se dnes označuje slovem evangelikalismus, bylo dříve v českém prostředí nazýváno probuzenectví.

Obsah

Bebbingtonovo vymezení evangelikalismu

K nejrozšířenějším vymezením evangelikalismu patří vymezení britského historika Davida W. Bebbingtona, které uveřejnil ve studii Evangelicalism in Modern Britain (1989); evangelikalismus je charakterizován čtyřmi prvky:

  1. konverzionismus (důraz na potřebu obrácení každého člověka);
  2. aktivismus (vyjádření víry činy);
  3. biblicismus (zvláštní vztah k bibli, která je nejvyšší normou ve věcech víry a mravů);
  4. krucicentrismus (zdůraznění významu Kristovy oběti na kříži).

Evangelikalismus v České republice

Podle ČEA vykazovaly evangelikální církve v roce 2000 v ČR dle svých vlastních statistik 17 272 členů, v roce 2001 se k nim při sčítání lidu přihlásilo asi 31 300 (asi 0,3 %) obyvatel ČR.[2] Největší českou evangelikální církví je Církev bratrská, k níž se v roce 2001 přihlásilo 9 931 (asi 0,1 %) obyvatel ČR a která zároveň vychází ze srovnání dvou posledních sčítání lidu (1991 a 2001) jako nejrychleji rostoucí církev v ČR (přírůstek 260 % věřících).[3]

Seznam českých evangelikálních církví

Evangelikální organizace v České republice

Klíčové dokumenty evangelikálního hnutí

Související články

Reference

  1. http://www.uakron.edu/bliss/docs/Religious_Landscape_2004.pdf
  2. http://www.ea.cz/Rozvoj_cirkve/statistika Analýza dat o evangelikálních křesťanech v ČR (projekt ČEA)
  3. ČSÚ: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání v letech 1991 a 2001

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace