Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Miloslav Petrusek

Z Multimediaexpo.cz

Profesor PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (* 15. října 1936 Zlín) je přední český sociolog, vyučující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1991-1997 byl také jejím děkanem, v letech 1997-2000 byl prorektorem Univerzity Karlovy.

Obsah

Životopis

Do roku 1989

Petrusek vystudoval v letech 1954-1959 filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jeho diplomová práce nesla název Světový názor T. G.Masaryka. Po dvouleté základní vojenské službě (1959-1961) se stal vyučujícím filozofie a formální logiky na Pedagogickém institutu ve Zlíně, věnoval se však i sociologii, která byla v té době jako věda silně omezena. V období 1964-1967 byl výzkumným pracovníkem Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy. V roce 1966 získal titul kandidát sociologických věd a doktor filozofie. V ústavu pod vedením Pavla Machonina vznikl výzkum sociální stratifikace československé společnosti, největší sociologický výzkum této doby. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 však musely být jeho výsledky staženy, stejně jako vydaný Malý sociologický slovník vytvořený kolektivem autorů. Mezi lety 1967-1979 působil jako odborný asistent katedry sociologie Filozofické fakulty UK. V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v KSČ a výrazně omezeny publikační i pedagogické možnosti. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu vztahu byl v letech 1979-1987 formálně veden jako vědecký pracovník, ve skutečnosti pracoval jako pomocný knihovník na FF UK. V této době také spolupracoval s brněnskými disidenty a připravoval knihy, které však mohly vyjít až po roce 1989. Po revoluci byl Petrusek v roce 1990 habilitován docentem pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mj. také zvolen předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti.

Po roce 1989

Bibliografie

  • P. Machonin a kol. Československá společnost (Sociologická analýza sociální stratifikace). Epocha, Bratislava 1969 (spoluautor)
  • Sociometrie (teorie, metoda, techniky). Svoboda, Praha 1969
  • Malý sociologický slovník. Svoboda, Praha 1970; Bratislava 1970 (editor a autor řady hesel)
  • Alternativa (Úvahy o postavení sociologie v nealternativní společnosti) - pseudonym Petr Grňa, publikováno v samizdatu, 1986; veřejně vyšlo v KOS, Praha 1992.
  • Sociologie a literatura. Čs. spisovatel, Praha 1990.
  • Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum, Praha 1993.
  • Sociologické školy, směry, paradigmata. SLON, Praha 1994.
  • Sociologie, literatura a politika. Karolinum, Praha 1996.
  • Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996.
  • Společnosti pozdní doby. SLON, Praha 2006, 459 stran, 339 Kč, ISBN 80-86429-63-6 .

Externí odkazy