Sedimentace

Z Multimediaexpo.cz

Sedimentace železných kalů v kalové laguně

Sedimentace je proces usazování těžších, nerozpustných součástí v kapalné nebo plynné směsi. Nejčastěji se s tímto pojmem setkáváme v geologiilékařství. Sedimentace – pohyb dispergovaných částic disperzní soustavy, vyvolaný působením silového pole (klesání částic suspenze ke dnu, radiální pohyb při působení odstředivé síly), při němž hraje roli mj. poměr hustot částice a disperzního prostředí, velikost a tvar částic, viskozita disperzního prostředí atd. Čirá kapalina nad sedimentem se nazývá supernatant.

Sedimentace v geologii

V geologii popisuje sedimentace proces ukládání pevných látek na dolních tocích řek, v jezerech a oceánech. Usazeniny, které tak vzniknou, nazýváme sedimenty.

Sedimentace v lékařství

V lékařské praxi se sleduje například rychlost sedimentace krvinek, především erytrocytů, v krvi, která dává informaci o případném průběhu zánětlivých onemocnění. Ta se označuje zkratkou FW, podle iniciál jmen lékařů Fahraeuse a Westerberga, kteří ji zavedli.