Hydrid vápenatý

Z Multimediaexpo.cz


Hydrid vápenatý (CaH2), je šedý prášek (v čistém stavu bílý). Reaguje prudce s vodou za vzniku vodíku, proto se používá jako sušidlo.

Sušidlo

Hydrid vápenatý reaguje s vodou podle rovnice:

CaH2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + 2 H2

Jedná se o relativně slabé sušidlo, ale ve srovnání se sodíkem nebo slitinou sodík/draslík je bezpečnější. Je často používán pro sušení aminů a pyridinů. Zahříváním CaH2 s CaX2 ve vodíkové atmosféře se tvoří pevné, slídě podobné hydrid- halogenidy vápenaté CaHX.

Nevýhody

Broom icon.png Tato část článku potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že jí vhodně vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
  • je nerozpustný ve všech rozpouštědlech, což snižuje rychlost sušení
  • nelze použít na sušení všech rozpouštědel, s chlorovanými uhlovodíky reaguje explosivně
  • vzhled hydridu i hydroxidu vápenatého je velmi podobný, proto je těžké vizuálně odhadnout kvalitu sušidla
  • nedokáže odstranit kyslík, proto se nedá používat pro deoxygenovaná rozpouštědla