Interakce

Z Multimediaexpo.cz

Interakce (lat. interactio od inter-agere, jednat mezi sebou) znamená vzájemné působení, jednání, ovlivňování všude tam, kde se klade důraz na vzájemnost a oboustrannou aktivitu na rozdíl od jednostranného, například kauzálního působení. Užívá se ve dvojím poněkud odlišném významu:

  • Vzájemné působení mezi částicemi, tělesy či látkami, zejména v chemii a fyzice, může mít povahu oboustranně působící síly nebo vazby, ale také vzájemného ovlivňování dvou procesů, dvou léčiv a podobně.
  • Vzájemné jednání mezi osobami nebo společenskými skupinami: vzájemné ovlivňování, obousměrná komunikace, střídání dotazů a odpovědí, obousměrné působení, souhra, střetnutí a pod.

Odtud také interaktivní, umožňující výměnu informací, střídání zásahů (povelů) a reakcí na ně v reálném čase.

Interakce ve fyzice

Ve fyzice elementárních částic rozlišujeme čtyři základní interakce mezi nimi:

Mezimolekulové interakce

Interakce mezi molekulami se obvykle popisují jako síly nebo vazby, například:


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.