Interakce

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Interakce (lat. interactio od inter-agere, jednat mezi sebou) znamená vzájemné působení, jednání, ovlivňování všude tam, kde se klade důraz na vzájemnost a oboustrannou aktivitu na rozdíl od jednostranného, například kauzálního působení. Užívá se ve dvojím poněkud odlišném významu:

Odtud také interaktivní, umožňující výměnu informací, střídání zásahů (povelů) a reakcí na ně v reálném čase.

Interakce ve fyzice

Ve fyzice elementárních částic rozlišujeme čtyři základní interakce mezi nimi:

Mezimolekulové interakce

Interakce mezi molekulami se obvykle popisují jako síly nebo vazby, například:


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace