Jasan

Z Multimediaexpo.cz


Jasan (Fraxinus) je rod opadavých listnatých stromůčeledi olivovníkovité (Oleaceae Hoffmanns. et Link). Celý rod zahrnuje asi 60–65 druhů.

Popis

Jasany jsou dvoudomé nebo mnohomanželné stromy. Listy jsou vstřícné, někdy po třech v přeslenu, zpravidla lichozpeřené a mnohojařmé. Květy jsou jednopohlavné nebo oboupohlavné v postranních nebo koncových latách, někdy v hroznech. Koruna většinou chybí, kalich je zvonkovitý nebo chybí. Tyčinky obvykle dvě. Plodem je křídlatá nažka.

Areál rozšíření

Původní areál rodu zahrnuje mírný a subtropický pás severní polokoule. V České republice jsou původní 2 druhy. Po celé České republice, kromě hor a nejjižnější Moravy roste přirozeně jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.). Druh jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia Vahl) je původní pouze v úvalech jižní Moravy, na sever ojediněle sahá až ke Grygovu u Olomouce, popř. k obci Jesenec na Konicku. Jinde může být tento druh jen výjimečně vysazen. Druh jasan zimnář (Fraxinus ornus L.) je původní nejblíže na jižním Slovensku, na území České republiky byl místy vysazen. I v lesích byl v minulosti poměrně často vysazován druh jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica Marshall). Další cizokrajné druhy můžeme v České republice potkat jen vzácně v parcích a arboretech.

Literatura

Květena České republiky, díl 5. Ed. B. Slavík. - Praha: Academia, 1997. - S. 447-450.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Jasan