Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Karlovo náměstí (Praha)

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Novoměstská radnice (2016)

Karlovo náměstí (lidově Karlák, dříve Dobytčí trh) je největší náměstíČesku a jedno z největších v Evropě (rozloha 80 550 m2), administrativně spadá pod Prahu 2, historicky pak do čtvrti Nové Město. Nese jméno po Karlovi IV., z jehož iniciativy bylo založeno a vyměřeno. Náměstí se nachází zhruba jižně od centra Prahy. Je obdélníkového tvaru o přibližných rozměrech 130 × 510 m, většinu jeho plochy tvoří sad (od 60. let 19. století). Většinu objektů na jeho jižní a východní straně tvoří areály Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, mj. jeho III. interní kliniky. Náměstí je uprostřed protnuto Ječnou ulicí. Na západní straně a v Ječné je vedena tramvajová trať. Náměstí vzniklo při výstavbě Nového Města, mělo se stát jeho hlavním veřejným prostranstvím. Do roku 1789 se uprostřed něj nacházela gotická církevní stavba kaple Božího těla. Současný název má až od roku 1848, do této doby neslo název Dobytčí trh. Tramvajové spojení zde existuje od konce 19. století, stanice metra Karlovo náměstí jejíž severovýchodní vestibul ústí do oblasti Karlova náměstí a jihozápadní vestibul do oblasti Palackého náměstí, byla otevřena roku 1985. Po zrušení tramvajové trati na Václavském náměstí se z něj na Karlovo náměstí přesunul hlavní uzel celé pražské tramvajové dopravy. Vede přes něj nejvíce tramvajových linek spojujících většinu města. Kdysi zde také vedla trolejbusová trať z Jungmannova náměstí (Vodičkova ulice), jakož i z Václavského náměstí a z Vinohrad (Žitná ulice) směrem do Resslovy ulice a odtud pak přes Jiráskův most dále na Smíchov a do Jinonic.

Obsah

Významné budovy

Doprava

Náměstí má hlavní křižovatku v severojižní ose a kolmo na ní západo-východní trať z Resslovy do Ječné ulice. Těmito směry je vedena tramvajová trať několika linek. Tramvajové spojení zde existuje od konce 19. století, od 50. let do 70. let 20. století k němu přibyly trolejbusy, které směřovaly z Vinohrad Žitnou ulicí směrem do Resslovy ulice a odtud pak přes Jiráskův most dále na Smíchov, kde se trať rozvětvila do Jinonic a na Strahov[1] Tuto dopravu koncem 70. let vystřídaly městské autobusy a od roku 1980 se zde razil tunel metra trasy B. Stanice metra Karlovo náměstí má dva vestibuly, severovýchodní ústí do Karlova náměstí a jihozápadní vestibul na Palackého náměstí, stanice byla zprovozněna roku 1985.

Po zrušení tramvajové trati na Václavském náměstí se z něj na Karlovo náměstí přesunul hlavní uzel celé pražské tramvajové dopravy. Vede přes něj několik tramvajových linek spojujících většinu města.

Sochy, kašny a pomníky

Galerie

Literatura

Reference

  1. Stanislav LINERT, Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2002.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Karlovo náměstí (Praha)
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Karlovo náměstí (kategorie)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace