Obdélník

Z Multimediaexpo.cz

Obdélník s vyznačenými úhlopříčkami
Obdélník o stranách 4×5

Obdélník je rovnoběžník, který má všechny úhly pravé.

Vlastnosti

  • Vzájemně protilehlé strany jsou rovnoběžné a mají shodnou délku.
  • Úhlopříčky obdélníka se půlí a jsou stejně dlouhé.
  • Obdélník má kružnici opsanou se středem v průsečíku úhlopříček a poloměrem rovným polovině délky úhlopříčky.
  • Obdélník obecně nemá kružnici vepsanou – výjimkou je pouze speciální případ obdélníka – čtverec.
  • Obdélník je středově souměrný podle průsečíku úhlopříček.
  • Obdélník je v obecném případě osově souměrný podle dvou os. Osami souměrnosti jsou rovnoběžky se stranami procházející průsečíkem úhlopříček. Speciální případ obdélníka - čtverec - je osově souměrný podle čtyř os, dalšími dvěma osami jsou jeho úhlopříčky.

Vzorce

Pokud označíme délky stran, délku úhlopříčky, poloměr kružnice opsané, obsah a obvod obdélníka, pak platí následující vztahy:

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Obdélník