V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Katedrála

Z Multimediaexpo.cz

Katedrála (též katedrální kostel) je termín označující hlavní kostel diecéze, resp. sídelní kostel biskupa. Používá se v rámci katolické církve, anglikánské církve a některých protestantských.

Má-li biskup dva sídelní kostely, označuje se druhý jako konkatedrála (v ČR je konkatedrála pouze v Opavě, v diecézi ostravsko-opavské).

V architektuře se ovšem termín používá poněkud odlišně. Jako katedrála se zde označuje zcela konkrétní typ velkého gotického kostela, viz gotická katedrála. Může přitom jít nejen o biskupský kostel, ale například také o klášterní kostel některých mnišských řádů, často benediktinů či cisterciáků.

Obsah

Původ slova

Slovo katedrála je odvozeno od řeckého podstatného jména καθέδρα (katedra), které se překládá jako stolice nebo křeslo a které se vztahuje k přítomnosti biskupské (nebo arcibiskupské) stolice nebo trůnu. V antice byla stolice symbolem učitele (role biskupa coby učitele) a také oficiální pravomoci (biskupova pravomoc řízení diecéze). Ačkoliv se dnes používá slovo katedrála samostatně, původně se používalo jako přídavné jméno ve spojení katedrální kostel z latinského ecclesia cathedralis. Stolice značí místo v hlavním kostele diecéze vyhrazené pro hlavu této diecéze a je proto důležitým symbolem autority. Ačkoliv katedrála může být nejmajestátnějším kostelem v diecézi (a v zemi), zejména v období středověku a renesance, nebylo to nikdy nezbytnou podmínkou a (obzvláště v současné době, kdy často převažuje funkčnost nad velkolepostí) katedrální kostel může mít i skromnou budovu. Katedrály mohly být založeny přímo, nebo byly původně farními nebo klášterními kostely, které byly povýšeny na katedrálu. Jeden z nejstarších případů použití termínu ecclesia cathedralis je v zápisech městské rady v Tarragoně z roku 516. Jiné jméno pro katedrální kostel je ecclesia mater, který označuje mateřský kostel, ze kterého byly zřizovány další kongregace. Jako důležitý kostel je označován také jako ecclesia major. Jako hlavní dům Boží je v latině označován jako Domus Dei, kde slova domus (dům) a dominus (Bůh) vycházejí ze společného základu. Z těchto latinských kořenů vychází německé slovo pro katedrálu, Dom (Domherr je německý kněz), stejně jako italské Duomo. Ve Štrasburku a na dalších místech v Německu a Anglii je katedrála nazývána Münster (německy), resp. minster (anglicky). Toto slovo vzniklo z latinského monasterium (klášter), protože některé katedrály byly spravovány kanovnickou komunitou.

Katedrály České republiky

Římskokatolická církev

Řeckokatolická církev

Pravoslavná církev

Starokatolická církev


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Katedrála
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Katedrála