Diecéze

Z Multimediaexpo.cz


Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejíž čele obvykle stojí biskup. Vymezuje se většinou územně, v některých výjimečných případech ale je možné i vymezení institucionální či funkční. Podřazenou jednotkou diecéze jsou obvykle farnosti či svazky farností (děkanáty, vikariáty), nadřazená jednotka se u jednotlivých církví liší, u římskokatolické církve jde obvykle o církevní provincii. Pojem diecéze používají katolíci, anglikáni a husité, východní katolické církve a pravoslavní používají zpravidla pojem eparchie (v jejich čele stojí eparcha), některé protestantské církve pak pojem diecéze nahrazují různými termíny, jako je např. biskupská oblast. V České republice mají diecézení uspořádání římskokatolická církev, Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku a Církev československá husitská. Ostatní církve buďto diecézení uspořádání nemají, nebo ho mají, ale diecéze na území ČR nevytyčují (např. řeckokatolická církev zde vytyčuje pouze apoštolský exarchát). Slovo pochází ze starořečtiny, odkud bylo převzato do latiny. Ve starověku označovalo jednotku finanční správy římské říše.

Obsah

Diecéze v římskokatolické církvi

Nadřazenou jednotkou jí jsou obvykle církevní provincie, podřazené pak farnosti či svazky farností (vikariáty a děkanáty). V jejím čele stojí sídelní biskup, který může mít k ruce pomocné biskupy. Nejvýznamnější diecéze (obvykle nejstarší či historicky nejvýznamnější, ale není to vždy pravidlem) v provincii se obvykle nazývá arcidiecézí, v jejíž čele stojí arcibiskup, který zároveň zastává post metropolity – představeného provincie.

Diecéze na území Česka

Přehled diecézí České republiky a jejich znaky

Česká církevní provincie

Podřazenou jednotkou diecéze v České církevní provincii jsou svazky farností - vikariáty.

Moravská církevní provincie

Podřazenou jednotkou diecéze v Moravské církevní provincii jsou svazky farností - děkanáty.

Eparchie řeckokatolických církví

Řeckokatolické církve na místo pojmu diecéze používají pojem eparchie, přičemž analogicky k římskokatolické církvi rozlišují eparchie a archeparchie (v jejichž čele stojí eparchové a archeparchové). V oblastech, kde dominuje římský katolicismus, se běžně používá pro označení eparchií a eparchů západní teminologie (diecéze, sídelní biskup či arcibiskup), a to často i samotnými příslušníky příslušných církví. Řeckokatolická církev na území České republiky a Slovenska spadala historicky pod lvovskou a pak pod prešovskou eparchii. Od roku 1996 je na českém území zřízen samostatný apoštolský exarchát podřízený přímo papeži, zatímco na Slovensku existuje samostatná Řeckokatolická církev na Slovensku, k níž náleží kromě jedné archeparchie a dvou eparchií na Slovensku též eparchie v Kanadě sloužící slovenským vystěhovalcům.

Eparchie pravoslavných a východních církví

Pravoslavné církve a východní církve též používají na místo diecéze pojmu eparchie. V jejich čele stojí eparchové (sídelní biskupové). V oblastech, kde dominuje římský katolicismus, se běžně používá pro označení eparchií a eparchů západní teminologie (diecéze, sídelní biskup či arcibiskup) a to často i samotnými příslušníky příslušných církví. Nepoužívají zpravidla pojem archeparchie, ovšem některé eparchie mají ve svém čele arcibiskupa. V českých zemích oficiálně působí Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, která zde má dvě eparchie: pražskou a olomoucko-brněnskou. V Praze sídlí arcibiskup, který je aktuálně též metropolitou Českých zemí a Slovenska (metropolita se zde volí, takže tento úřad není spojen s konkrétní (arch)eparchií, jak je tomu u řeckokatolické církve). Slovenskou část církve tvoří eparchie prešovská a eparchie michalovská.

Diecéze CČSH

V Česku a na Slovensku působící Církev československá husitská je rozdělena na pět českých diecézí (pražskou, brněnskou, královéhradeckou, olomouckou a plzeňskou) a jednu slovenskou (bratislavskou) diecézi.