Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Kolonizace

Z Multimediaexpo.cz

Pronikání bělochů do Ameriky.

Kolonizace (česky osidlování) je proces, během kterého dochází k osidlování nového prostředí rostliným, či živočišným druhem, který se zde původně před jeho příchodem nevyskytoval. Tento proces má za následek vytvoření nového trvalého společenství na novém území a případně přizpůsobení tohoto prostředí pro své potřeby. Proces často vede ke vzniku kolonií, které se časem mohou osamostatnit od původního celku a začít se vyvíjet samostatně.

Obsah

Rostlinná kolonizace

Živočišná kolonizace

Lidská kolonizace

Hlavní článek: Kolonialismus

V 11.-13.sloletí byli kolonizovány nové oblasti z důvodu přelidnění. Když osadníci přišli na nová ůzemí toto ůzemí nejdříve vymýtili(vykáceli),nebo také žďářili(vypalovali).Poté začali stavět vesnici. Ve vesnici stál např. kostel, kovárna, mlýn, tvrz, krčma a obytné domy. Takovýto dům měl tři části síń, jizbu a komoru. Správcem vesnice byl rychtář, který byl zástupcem šlechty. Soudil např. spory nebo vybíral daně. Vlastnil většinou kovárnu nebo krčmu(hospodu).

Historie

Člověk se jako ostatní druhy od pradávna snažil osidlovat nové neobsazené oblasti, ve kterých by mohl žít. V dřívějších dobách se jednalo o neřízený proces, který byl závislý na přirozené migraci tlup, jenž osidlovaly nové oblasti výhodné pro rybolov, lov či pro zemědělství. V pozdějších letech se začínají objevovat první plánované kolonizace území jako například za Karla IV., který pozval osadníky do českého pohraničí, aby zde osídlil kraj a přispěl tak k rozvoji tohoto území.Také v 11.-13.sloletí byli kolonizovány nové oblasti z důvodu přelidnění. Snad nejznámější příkladem úspěšné kolonizace bylo osídlení Nového světa po objevení Kryštofem Kolumbem, které dalo vzniknout pozdějším amarickým státům (jako Kanada, USA, Mexiko atd.)

Budoucnost

V budoucnosti bude nejspíše podniknuta další kolonizace a to v podobě rozšíření lidstva do vesmíru. Nejpravděpodobnější v současnosti se jeví kolonizace Měsíce a kolonizace Marsu, ale dá se předpokládat, že se lidstvo pustí i do dalších vzdálenějších částí vesmíru.

Související články