Kolonie

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Kolonie je území, nebo město, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Většinou jde o území obsazené danou armádou, ale na delší dobu. Kolonie také je satelitní stát; stát, který je oficiálně nezávislý, ale de facto spadá pod vládu jiné země (státy RVHP).

Obsah

Historie kolonií

Kolonie klasické

Název kolonie je odvozen z latinského Colonia (používané ještě dnes v několika jazycích). Za dob Římské říše existovaly kolonie, jako vazalské státy říše, a poplatné oblasti. Největší rozvoj kolonií nastal ale až v dobách zámořských objevů.

Kolonie v roce 1945

Anglie v této době kolonizovala Severní Ameriku, vyjma oblasti dnešního Québecu, který již dříve obsadila Francie. Španělsko zabralo Střední a Jižní Ameriku kromě Brazílie, obsazené Portugalskem. Rusko kolonizovalo Sibiř a oblasti za Uralem, včetně Střední Asie. V 18. století uplatnila Anglie svůj vliv v Indii a dnešním Pákistánu, která se pro ni po ztrátě dnešních USA stala nejvýznamnější kolonií, stala se „perlou Anglie“. Po první světové válce se vítězné mocnosti podělily o německé kolonie. Do roku 1930 byla také obsazena a rozdělena celá Afrika, po první světové válce si vítězné mocnosti rozdělily také střední východ. Už ve 20. letech minulého století ale začaly sílit v kolonizovaných státech osvobozenecká hnutí a rostl nacionalismus. V první polovině 19. století se ze španělského vlivu vymanila Jižní a Střední Amerika, v roce 1922 vyhlásil nezávislost Egypt, později Etiopie a další státy v Africe. To nakonec vedlo k oslabení moci evropských mocností jako jsou Velká Británie a Francie a k nutnosti přeorientovat své obchodní vztahy. Posledním státem, který si snaží zachovat zbytek svých kolonií je Francie, pod kterou dnes spadá Francouzská Guyana a ostrovy v Atlantském (Guadeloupe a Martinik) a Indickém oceánu (Réunion).

Satelitní státy a protektoráty

Asi nejznámější příklad z minulosti těchto kolonií, je protektorát Čechy a Morava z dob druhé světové války, v Asii potom Mandžusko jako protektorát Japonska. Protektoráty existovaly ale i dříve. Když Egypt vyhlásil nezávilost, nacházel se dlouho pod britským vlivem, v Jihoafrické republice existoval Oranžský stát, který měl také svázané své pravomoce. Nejvíce satelitních států existovalo v dobách studené války, kdy potřeboval hlavně Sovětský svaz zvýšit svůj politický vliv ve světě. Často se také mluví o Libanonu jako o satelitu Sýrie. Satelity se vůči nacistickému Německu staly například Slovenský štát a vichystická Francie.

Související článkyOsobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace