Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Konstanta

Z Multimediaexpo.cz


V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá. Opakem konstanty je proměnná, která může nabývat (potenciálně) libovolné hodnoty.

Konstanty bez známé hodnoty

Používají se zejména v obecných matematických vzorcích, kde označují člen nezávislý na parametru. Například lineární rovnice se zapisuje ve tvaru \(y = k \cdot x + q\), což znamená, že k i q jsou nějaká pevně daná čísla nezávislá na proměnné x.

Konstanty se známou hodnotou

Některé konstanty mají svá jména, protože se často vyskytují v různých vzorcích. Mezi ty základní patří:

Externí odkazy