V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Přírodní vědy

Z Multimediaexpo.cz

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír. Důslednými důrazem na používání čistě vědeckých metod se odlišují od filosofie, teologie a společenských věd a jsou základem pro rozvíjení tzv. aplikovaných věd.

Základní znaky přírodních věd

Pro rozlišení přírodních věd se tradičně používá několik volných kritérií, protože hranice mezi přírodními vědami a společenskými vědami může být mnohdy neostrá a potom je zařazení oboru mezi přírodní vědy spíše dáno vlivem tradice.

  • přírodní vědy se snaží o objektivní poznání
  • přírodní vědy se snaží omezit vliv subjektivity pozorovatele
  • přírodní vědy jsou přísně skeptické, neuznávají existenci ničeho nedokázaného
  • základem poznání je experiment nebo pozorování
  • teorie přírodních věd by měly být vybudovány na empirických datech
  • teorie přírodních věd by měly být falzifikovatelné
  • teorie přírodních věd by měly umožnit předvídat nové poznatky

Některé přírodní vědy

  • někdy se připojuje i matematika, i když jde možná o formální vědu (podle názoru na to, zda matematické objekty reálně existují nebo zda jde o myšlenkové konstrukty umožňující modelovat fyzický svět).

Externí odkazy