Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Kontinent

Z Multimediaexpo.cz

Mapa světa, zobrazující barevně odlišené kontinenty

Kontinent (z latinského contineō, -ēre, což znamená držím pohromadě) je velkou souvislou pevninskou masou. Česky též světadíl nebo díl světa.

Jelikož neexistuje žádný standard pro definici kontinentu, různé kultury a vědní obory mají odlišné seznamy toho, co považují za kontinent. Všeobecně uznané charakteristiky kontinentu jsou: musí jít o rozlohou velké území, musí sestávat z neponořené pevniny, a musí mít geologicky význačné hranice (v úvahu se můžou kromě moří či hor brát např. i litosférické desky). Zatímco podle některých existuje pouze 4 nebo 5 kontinentů, nejčastěji se počet kontinentů udává jako 6 nebo 7.

Dvěma nejčastějšími neshodami v udávání počtu kontinentů jsou otázky, mají-li se Evropa a Asie počítat odděleně nebo dohromady jako Eurasie, a mají-li Severní a Jižní Amerika být považovány za dva kontinenty nebo za jediný. Několik geografů také navrhlo seskupit Evropu, Asii a Afriku do jediného kontinentu, Eurafrasie (v geopolitice se jí rovněž říká světový ostrov). Pro laiky se situace stává ještě více matoucí tím, že v případě Ameriky se paralelně požívá výrazů Latinská Amerika a zejména Střední Amerika, které sice označují jisté části Ameriky, ne však nějaký kontinent.

Soubor:Dymaxion map unfolded-no-ocean.png
Fullerova projekce zobrazuje povrch Země jako rozložený mnohostěn, veškerá pevnina se tak jeví téměř jako jeden celek

Rozdělení světa na 7 kontinentů se obvykle vyučuje v západní a střední Evropě a v Severní Americe, zatímco rozdělení na 6 kontinentů (spojená Eurasie) se také vyučuje v Severní Americe a dál ve východní Evropě a Jižní Americe či v Asii. Šest je také počet kontinentů používaných ve vědeckém prostředí.

Kontinenty jsou občas dál pomyslně děleny na subkontinenty. Definice tohoto termínu je ještě nepřesnější, než definice kontinentu. V češtině se tímto termínem obvykle označuje Indie ("indický subkontinent").

Ostrovy jsou zpravidla „přiřazeny“ ke kontinentu, kterému jsou nejblíž. Austrálie a ostrovy v Tichém oceánu jsou někdy souhrně označovány jako Australasie nebo Oceánie.

Obsah

Systémy dělení kontinentů

Kontinenty
<center>Mapa světa s barevně odlišenými kontinenty
7 kontinentů     Severní Amerika     Jižní Amerika     Antarktida     Afrika     Evropa     Asie     Austrálie
6 kontinentů     Severní Amerika     Jižní Amerika     Antarktida     Afrika        Eurasie     Austrálie
6 kontinentů        Amerika     Antarktida     Afrika     Evropa     Asie     Austrálie
5 kontinentů        Amerika     Antarktida     Afrika        Eurasie     Austrálie
4 kontinenty        Amerika     Antarktida           Eurafrasie     Austrálie

Nejstarším kontinentem, který už neexistuje, byla Pangea a z ní vzniklé Laurasie a Gondwana.


Základní údaje o kontinentech

Kontinent Rozloha (km²) Populace
(odhad 2002)
 % celkové
světové populace
Hustota zalidnění
(ob./km²)
Asie 43 810 000 3 800 000 000 60% 86.7
Afrika 30 370 000 922 011 000 14% 29.3
Severní Amerika 24 490 000 515 000 000 8% 21.0
Jižní Amerika 17 840 000 371 000 000 6% 20.8
Antarktida 13 720 000 1 000 0.00002% 0.00007
Evropa 10 180 000 710 000 000 11% 69.7
Austrálie a Oceánie 8 500 000 30 000 000 0.5% 3.5

Související články

bájné kontinenty a světy

Externí odkazy