Kopec

Z Multimediaexpo.cz

Kopec (vrch, pahorek) je povrchový tvar který má zřetelně patrný vrchol, který vystupuje na okolní terén.

Obsah

Označení

Není úplně jasné, kdy se takový povrchový útvar označuje výrazem kopec nebo hora. Z velké části to závisí na subjektivním hodnocení. Obecně platí, že kopec není tak vysoký jako hora a jeho svah není tak prudký. Někdy je pro označení rozhodující nadmořská výška vrcholu, někdy je to relativní výška nad okolním terénem. Někdy se výrazem hora označují i kopce, které nesplňují ani jedno z kritérií (např. Bílá hora).

Vznik

Kopce vznikají mnoha různými způsoby. Mohou být vytvořeny jako výsledek geologických poruch, postupnou erozí, pohybem nebo tlakem ledovce v dobách ledových, erozí horských hřebenů, vulkanismem, dopadem meteoritů nebo sopečného materiálu, nerovnoměrným působením působením větru, písku, aj. Kopce vznikají i jako výsledek lidské činnosti (haldy).

Historie

Kopce sehrávaly v historii důležitou roli. Na kopcích se v minulosti často stavěly různá lidská sídla, zvlášť na takových kopcích, které byly zároveň v blízkosti vody (u moře, řeky nebo jezera). Z vrcholku kopce byl dobrý výhled na okolní krajinu a pro případné útočníky znamenaly významnou překážku, zvlášť v případě, že byl vrchol kopce dobře opevněn (hradiště, hrad, pevnost). Kopec znamenal i ochranu před záplavami. S růstem velikosti měst, výrobou střelného prachu a změnou vojenské taktiky se tato výhoda stala nedůležitou.

Související články