Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Kopernicium

Z Multimediaexpo.cz

Kopernicium
Kopernicium
Atomové číslo112
Relativní atomová hmotnost285 amu
Elektronová konfiguracepravděpodobně [Rn] 5f14 6d10 7s2 (odhad podle rtuti)
SkupenstvíPravděpodobně kapalné nebo plynné
Registrační číslo CAS 54084-26-3

Kopernicium, chemická značka Cn, (lat. Copernicium) je 20. transuranem. Jedná se o silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v cyklotronu nebo urychlovači částic. Jeho jméno, které navrhli objevitelé, schválila IUPAC v únoru 2010.[1][pozn. 1] Kopernicium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Při své poloze v periodické tabulce prvků by svými vlastnostmi mělo připomínat rtuť.

Historie přípravy

První přípravu prvku s atomovým číslem 112 (s dočasným názvem ununbium) oznámili němečtí fyzici 9. února roku 1996 z Ústavu pro výzkum těžkých iontů v německém Darmstadtu. Bombardováním izotopu olova jádry atomu zinku získali izotop 277Cn s poločasem rozpadu asi 0,2 milisekundy.

20882Pb + 7030Zn → 278112Cn → 277112Cn + 10n
Portrét Mikuláše Koperníka

V květnu roku 2006 detekoval tým výzkumníků v Dubně kopernicium 282Cn jako produkt alfa rozpadu unnuctonia.[3]

294118Uuo → 290116Uuh → 286114Uuq → 282112Cn

Nejstálejší známý izotop kopernicia je 285Cn s poločasem rozpadu přibližně 9 minut. Další izotop, 283Cn, se rozpadá na darmstadtium při vyzáření částice alfa. Jako oficiálně existující prvek však kopernicium uznala Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii až v roce 2009.[4] Darmstadtský výzkumný tým vedený prof. Sigurdem Hofmannem pro něj navrhl na počest Mikuláše Koperníka mezinárodní jméno copernicium (česky kopernicium[5][6][7]) a značku Cp.[8]. Ta byla změněna na konečné Cn.[1][pozn. 2]

Známé izotopy

Doposud je známo 5 následujících izotopů kopernicia, přičemž je pravděpodobné, že izotopy s AMU 283 a 285 se vyskytují ve 2 isomerních modifikacích s různým poločasem rozpadu:

Izotop Rok objevu Použitá reakce Poločas rozpadu
277Cn1996208Pb(70Zn,n) 0,7 ms
282Cn2004238U(48Ca,4n) 0,8 ms
283Cn2002244Pu(48Ca,5n) 4 s
283bCn ??1998238U(48Ca,3n) 7 min
284Cn2002244Pu(48Ca,4n) 97 ms
285Cn1999244Pu(48Ca,3n) 29 s
285bCn ?1999244Pu(48Ca,3n) 8.9 min

Poznámky

 1. IUPAC oznámila uznání mezinárodního jména copernicium pro 112. prvek periodické tabulky 19. února, tedy právě v den narozenin Mikuláše Koperníka, po kterém je pojmenován.[2]
 2. Symbol Cp byl totiž spojen s latinským jménem Cassiopeium, navrženým pro prvek dnes zvaný lutecium.[9][10]
 1. 1,0 1,1 Element 112 is Named Copernicium
 2. "Chemical element 112 named ’Copernicium’" na serveru Physorg.com
 3. BARBER, Robert C.; GÄGGELER, Heinz W.; KAROL, Paul J.. Discovery of the element with atomic number 112 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry [online]. , 19. květen 2009, svazek 81, čís. 7, s. 1331-1343. DOI:10.1351/PAC-REP-08-03-05.  ( ) 
 4. Periodická tabulka prvků se rozrostla, oficiální uznání získalo ununbium
 5. 112. Copernicium
 6. Hlavní vědecké objevy přišly loni od paleontologů, astronomů, fyziků a lékařů
 7. 'Copernicium' proposed as name for newly discovered element 112
 8. MEIJA, Juris. The need for a fresh symbol to designate copernicium. Nature [online]. , 16. září 2009, svazek 461, čís. 7262, s. 341. ISSN 1476-4687. DOI:10.1038/461341c. PMID 19759598.  ( ) 
 9. 71. Lutetium - Elementymology & Elements Multidict


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kopernicium