Kruhový oblouk

Z Multimediaexpo.cz

Kruhový oblouk (zde označený L)

Kruhový oblouk je část obvodu kružnice, příslušná určitému středovému úhlu θ.

Je vymezen třemi body. Dva jsou okrajové a jeden upřesňující. Pokud vynecháme (neznáme) upřesňující bod a známe některou další charakteristiku kružnice (např. poloměr nebo obvod ap.), získáme dvě řešení (konvexní a nekonvexní).

Délka oblouku

Délka kružnice = 2πr

  • Délka oblouku příslušícího středovému úhlu 1°:   
  • Délka oblouku příslušícího středovému úhlu 1rad:   
  • Délka oblouku příslušícího úhlu θ (ve stupních):   
  • Délka oblouku příslušícího úhlu θ (v radiánech):   

Související články