Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Krumvíř

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png


Obec Krumvíř se nachází v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský. Ke dni 15. 10. 2007 zde žilo 1119 obyvatel. Každý rok se zde pořádají tradiční Bartolomějské hody a každé 2 roky Kraj beze stínu. Poblíž obce leží přírodní rezervace Louky pod Kumstátem.

Obsah

Historie

První historicky známá osada na místě, kde se nachází dnešní Krumvíř, vznikla v období kolonizace ve 13 . století. Písemné zmínky se však datují až do roku 1350. Z tohoto roku pochází zpráva v Zemských deskách kraje brněnského, kde se píše o osadě Grunwiezen (Zelená louka). Dále se název obce vyvíjel v tomto sledu: Gruenwisch (r. 1371), Gronviř (1436), Grunvirz (do r. 1666), Kromvirž (1718), Krumvirž či Grumvirž (1827) a konečně Krumvíř (název se ustálil po r. 1848). První matriční zápisy se nacházejí v matrice kloboucké a jsou z období nového osídlení Krumvíře po skončení třicetileté války (roky 1666, 1667 a 1669). Samostatná matrika obce Krumvíř je vedena od roku 1789.

Pamětihodnosti

Přírodní rezervace "Louky pod Kumstátem"

V katastru obce se nachází přírodní rezervace Louky pod Kumstátem, která sestává ze dvou navzájem oddělených částí. Místním jsou známy spíše jako „Sklenářův kopec“ a „Lesík“. Hlavním motivem jejich ochrany je existence zachovalé ukázky jihomoravské stepní vegetace na hlubokých půdách. Roste zde řada zvláště chráněných druhů rostlin. Nejvýznamnější jsou především kriticky ohrožené druhy jako mochna rozkladitá, katrán tatarský a hadinec nachový. Dále se zde vyskytuje nejméně 12 druhů silně ohrožených rostlin – např. kavyl sličný a kavyl chlupatý, koniklec luční a koniklec velkokvětý, violka nízká a violka obojaká, kosatec nízký a 8 druhů ohrožených rostlin, např. kozinec dánský, len žlutý, třemdava bílá a další. Na rostlinná společenstva je vázána také odpovídající fauna. Lze předpokládat řadu významných druhů teplomilného hmyzu, z ptáků je potvrzen výskyt např. bramborníčka černohlavého. Na blízkých mokřadech byl pozorován moták lužní a moták pochop.

Kino

Kino Krumvíř jako jedno z mála v okolí pravidelně promítá každou sobotu a neděli. Budova se nachází v samotném centru obce hned vedle Obecního úřadu

Škola

Základní škola v Krumvíři vyučuje děti od 1. do 5. ročníku. Od 6. třídy žáci navštěvují školu v nedalekých Kloboukách u Brna.

Školka

Spolu se sousední základní školou a školní jídelnou tvoří jeden právní celek.

Knihovna

V obci funguje veřejná knihovna. Nachází se ve středu obce v budově Obecního úřadu.

Vinařství

Je až s podivem, že u obce, která má v pečeti vedle rádla i vinařský nůž, nemůžeme bezpečně tvrdit, že v ní má vinařství prastarou tradici. Na rozdíl od okolních obcí se totiž první písemná zmínka o vinném desátku v Krumvíři objevuje až v roce 1723. Nicméně je pravdou, že se v Krumvíři nachází mnoho výjimečných vinařských tratí a vinná réva se zde úspěšně pěstuje. Dlouhé řady sklepů, z nichž mnohé mají malované žudro, jsou ozdobouobce a chloubou mnoha vinařů.

Krumvířský zpravodaj

Obecní zastupitelstvo v Krumvíři vydává informační noviny nazvané Krumvířský zpravodaj. Tento list vychází dvakrát do roka a obsahuje články ze všech sfér života v obci, včetně informací o činnosti Obecního úřadu.

Významné osobnosti Krumvíře

Krumvíř je rodištěm několika významných osobností:

Další fotografie


  Města, městyse a obce okresu Břeclav  

Bavory • Boleradice • Borkovany • Bořetice • Brod nad Dyjí • Brumovice • Břeclav • Březí • Bulhary • Diváky • Dobré Pole • Dolní Dunajovice • Dolní Věstonice • Drnholec • Hlohovec • Horní Bojanovice • Horní Věstonice • Hrušky • Hustopeče • Jevišovka • Kašnice • Klentnice • Klobouky u Brna • Kobylí • Kostice • Krumvíř • Křepice • Kurdějov • Ladná • Lanžhot • Lednice • Mikulov • Milovice • Moravská Nová Ves • Moravský Žižkov • Morkůvky • Němčičky • Nikolčice • Novosedly • Nový Přerov • Pavlov • Perná • Podivín • Popice • Pouzdřany • Přítluky • Rakvice • Sedlec • Starovice • Starovičky • Strachotín • Šakvice • Šitbořice • Tvrdonice • Týnec • Uherčice • Valtice • Velké Bílovice • Velké Hostěrádky • Velké Němčice • Velké Pavlovice • Vrbice • Zaječí

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace