Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Moravský Žižkov

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Moravský Žižkov je hanácko-slovácká obec ležící v severní části břeclavského okresu mezi městem Velké Bílovice a obcí Prušánkami. Je jednou z nejmladších obcí břeclavského okresu. Do jejího katastru patří velké množství orné půdy, sadů a vinic.

Obsah

Historie

Historie před založením

Na území obce byly objeveny důkazy o neolitickém osídlení, sídliště i hroby únětické kultury, žárové hroby kultury lužické, sídliště kultury mohylové, sídliště z doby římské a roku 1945 bylo nalezeno dokonce slovanské sídliště i s pohřebištěm. Jižně od nynější vsi byla v minulosti situována slovanská středověká ves Želetice, která byla roku 1370 nahrazena osadou Prechov, jež byla pojmenována po svém lokátorovi Přechu z Trčmačova.

Události vedoucí k založení Žižkova

Břeclavské panství se po vymření hlavní rodové linie Liechtensteinů dostalo na počátku 18. století do vlastnictví knížete Josefa Václava Liechtensteina. Ten svěřil správu břeclavského panství Janu Maxmiliánu Žižkovi, podle kterého dostal Žižkov své jméno. Založení Žižkova bylo řešením přelidnění a také mělo zajistit využívání panské půdy.

Od francouzských válek po současnost

Francouzské války , zpočátku vedené mimo moravské území, díky jejich nákladnosti postihovaly poddaný lid hlavně zvýšenými daněmi. V letech 1805 a 1809 byly poddaní zatíženi daněmi, dodávkami potravin a píce a jejich dopravou, měli také povinnost dopravovat jiné náklady pro potřeby armády (např. střelivo) těmto cestám se říkalo daleké fůry.V roce 1848 v důsledku rozpadu patrimoniální správy se Žižkov stal součástí soudního okresu Břeclav. V době nacistické okupace byl Moravský Žižkov připojen k okresu Hodonín. Osvobození se Moravský Žižkov dočkal 15. dubna 1945 v průběhu osvobozovacích bojů bylo zabito přes 80 sovětských vojáků.

Moravský Žižkov v datech

Méně šťastné roky

Demografie

Postupný růst žižkovské populace:

rok počet domů počet obyvatel
1788 50 210-260
1820 75 400
1834 77 473
1870 92 579
1900 135 861
1910 157 950
1921 187 1011
1930 222 1112
1948 235 1259
1962 330 1460
1980 437 1458
1991 424 z toho 389 obydlených 1410

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Moravský Žižkov

KVH Moravský Žižkov
Krojovaná chasa Moravský Žižkov
Sbor dobrovolných hasičů Moravský Žižkov

  Města, městyse a obce okresu Břeclav  

Bavory • Boleradice • Borkovany • Bořetice • Brod nad Dyjí • Brumovice • Břeclav • Březí • Bulhary • Diváky • Dobré Pole • Dolní Dunajovice • Dolní Věstonice • Drnholec • Hlohovec • Horní Bojanovice • Horní Věstonice • Hrušky • Hustopeče • Jevišovka • Kašnice • Klentnice • Klobouky u Brna • Kobylí • Kostice • Krumvíř • Křepice • Kurdějov • Ladná • Lanžhot • Lednice • Mikulov • Milovice • Moravská Nová Ves • Moravský Žižkov • Morkůvky • Němčičky • Nikolčice • Novosedly • Nový Přerov • Pavlov • Perná • Podivín • Popice • Pouzdřany • Přítluky • Rakvice • Sedlec • Starovice • Starovičky • Strachotín • Šakvice • Šitbořice • Tvrdonice • Týnec • Uherčice • Valtice • Velké Bílovice • Velké Hostěrádky • Velké Němčice • Velké Pavlovice • Vrbice • Zaječí

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace