Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Nahosemenné

Z Multimediaexpo.cz


Nahosemenné rostliny jsou kmenem, tvořícím mezistupeň mezi kapraďorosty a rostlinami krytosemennými. Za účelem rozmnožování se u těchto rostlin poprvé vytvořil speciální rostlinný orgán, zvaný semeno. Semeno vzniká po dopadu pylového zrna na bliznu a následném splynutí samčí a samičí pohlavní buňky. Semeno rostlin nahosemenných však (na rozdíl od vývojově pokročilejších rostlin krytosemenných) není ukryto v plodu, ale volně leží na plodolistu, z něhož později vzniká podpůrná šupina. Netvoří pravý květ, ale místo nich šišticovité útvary. Ačkoli nejvýraznější epochu svého vývoje už mají nahosemenné rostliny za sebou, jsou stále ještě aktuální a setkáváme se s nimi zejména v podobě mnohých dřevin.

Obsah

Dělení

Jehličnany (Pinopsida)

Jinany (Ginkgoopsida)

Tato skupina vznikla koncem prvohor a postupně se rozšířila,ve třetihorách většina vymřela, je zastoupen pouze jediný druh. Často uváděno samostatně jako Ginkgophyta.

Cykasy (Cycadopsida)

Cykasy je třída nejméně 303[1] druhů dvoudomých stromů dorůstajících výšky až 20 m, s velikými zpeřenými listy nahloučenými na vrcholu kmene a středovými šiškami. Vzhledem připomínají palmy. Jsou považovány za živoucí fosílie.

Pravěk ve skleníku - stará rostlina afrického cykasu Encephalartos Altensteinii

Liánovce (Gnetopsida)

Související články

Literatura

  • Květena ČSR, díl 1, S. Hejný, B. Slavík (Eds.). – Praha : Academia, 1988. – S. 317-326. – ISBN 80-200-0643-5
  • Cycad Classification Concepts and Recommendations, Appendix 1: The World List of Cycads. Hill KD, Stevenson DW, Osborne R. 2004, Walters T: Osborne R, editors. Wallingford, U.K. - CABI publishing str. 219-235.

Reference

  1. Hill KD, Stevenson DW, Osborne R. 2004. Appendix 1: The World List of Cycads. In: Walters T, Osborne R, editors. Cycad Classification Concepts and Recommendations. Wallingford, U.K.: CABI publishing p 219-235.