Orgán

Z Multimediaexpo.cz

Tento článek je o významu biologického termínu. O právním významu pojednává článek: Orgán (právo).

Orgán (latinsky: organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Orgány živočichů

Mezi obvyklé orgány živočichů (včetně člověka) patří srdce, plíce, mozek, oko, žaludek, slezina, slinivka, ledviny, játra, střeva, kůže, děloha a močový měchýř. Orgány živočichů v hrudníku a břišní dutině se často označují jako vnitřní orgány (pro orgány nacházející se v hlavě nebo jiných částech těla se toto označení nepoužívá). Vnitřní orgány se někdy souhrnně označují jako viscera, což je množné číslo zřídka používaného latinského slova viscus.

Řada orgánu může být transplantována odnětím orgánu živému nebo právě zemřelému dárci a nahrazením poškozeného orgánu příjemce odňatým orgánem. Experimentální medicína se snaží vyvinout procesy, které by umožnily provádět transplantaci orgánů speciálně šlechtěných zvířat lidem (xenotransplantace).

Orgány rostlin

Obsah

Orgány rostlin lze dělit na vegetativní a generativní (reprodukční). Mezi vegetativní orgány patří kořen, stonek a list; mezi reprodukční řadíme květ, semeno a plod.

Soustava orgánů

Podrobnější informace naleznete na stránce: orgánová soustava

Skupina příbuzných orgánů se nazývá soustava orgánů nebo systém orgánů. Příbuznost orgánů v soustavě může být odvozena na základě nejrůznějších kritérií, nejčastěji se však jedná o příbuznost na základě funkce. Například vylučovací soustava se skládá z orgánů, které spolupracují při tvorbě, ukládání a odvádění moči.

Jednotlivé orgány mohou být součástí více soustav. Například za součást nervové i endokrinní soustavy je se považuje stejný orgán, hypothalamus. Z tohoto důvodu se obě soustavy při studiu zkoumají společně pod označením neuroendokrinní soustava. To samé platí pro muskuloskeletální soustavu, předmětem jejíhož zkoumání je zároveň vztah mezi svalovou a kosterní soustavou.

Párový orgán

Dva symetricky umístěné stejné orgány se nazývají párové orgány.

Související články

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Orgán