Bromid sodný

Z Multimediaexpo.cz

Bromid sodný

Bromid sodný (též známý jako sedoneural[1]) je sůl s chemickým vzorcem NaBr, široce používaná jako antikonvulzivum a sedativum na konci 19. a začátku 20. století. Jeho účinek je způsoben bromidovým iontem (tzn. bromid draselný je obdobně účinný).[2] Jedná se o bílou krystalickou látku, připomínající chlorid sodný a tající při vysoké teplotě. Je významným zdrojem bromidového iontu.

Obsah

Hlavní chemické reakce

NaBr se využívá v organické syntéze jako zdroj bromidového nukleofilu pro konverzi alkylchloridů na reaktivnější alkylbromidy pomocí Finkelsteinovy reakce:

NaBr + RCl → RBr + NaCl

Bromid sodný lze použít také jako zdroj elementárního bromu. Lze to zajistit probubláváním plynného chloru skrz vodný roztok NaBr. Pro získání HBr se NaBr nechává reagovat se silnou netěkavou kyselinou:

NaBr + H3PO4 → HBr + NaH2PO4

HBr lze též oxidovat na Br2 pomocí oxidu manganičitého nebo koncentrované kyseliny sírové.

Další použití

Bezpečnost

NaBr je škodlivý při požití nebo vdechování velkých množství. Působí na CNS a oči. Způsobuje podráždění kůže, očí a dýchacího systému.

Reference

  1. Sodium Bromide
  2. Bromide
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Bromid sodný