Kyselina bromovodíková

Z Multimediaexpo.cz


Kyselina bromovodíková je bezkyslíkatou kyselinou bromu. Její vzorec je HBr. Je to roztok plynného bromovodíku, který se připravuje za použití katalyzátorů přímou syntézou z vodíku a bromu:

H2 + Br2 → 2HBr

Lze jej také připravit reakcí fosforu s bromem a následnou hydrolýzou vzniklého bromidu fosforitého:

2 P + 3 Br2 → 2 PBr3
PBr3 + 3 H2O → H3PO3 + 3 HBr

Druhým produktem hydrolýzy je kyselina fosforitá.

Vlastnosti

Kyselina bromovodíková je stejně jako kyselina chlorovodíková silnou kyselinou, je to jedna z nejsilnějších známých minerálních kyselin. Její bod tání a bod varu jsou proměnlivé a závisí na koncentraci. Používá se k výrobě sloučenin bromu. Její soli se nazývají bromidy. Jsou to bezkyslíkaté sloučeniny bromu a elektropozitivnějších prvků. Ve vodě jsou vesměs rozpustné s výjimkou bromidu stříbrného AgBr, který se používá na citlivé vrstvy fotomateriálů, a bromidu olovnatého PbBr2.

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kyselina bromovodíková