Kyselina hexafluorokřemičitá

Z Multimediaexpo.cz

Kyselina hexafluorokřemičitá je silná dvojsytná kyselina patřící mezi halogenové kyseliny. Její chemický vzorec je H2(SiF6).

Vlastnosti

Kyselina hexafluorokřemičitá je velmi silná dvojsytná anorganická kyselina, která nemůže existovat v čistém stavu (mimo vodné prostředí se rozpadá na složky, které jí vytvořily), z tohoto důvodu byly vytvořeny pouze její hydráty. Při reakci s kovy tvoří soli-hexafluorokřemičitany (SiF6)-2 (teoreticky by měla tvořit také hydrogenhexafluorokřemičitany, ale žádný hydrogenhexafluorokřemičitan se zatím nepodařilo připravit. . Kyselina i její soli mají antiseptické účinky.

Syntéza

Kyselina hexafluorokřemičitá vzniká reakcí kyseliny fluorovodíkové s oxidem křemičitým dle rovnice: SiO2(s) + 6 HF(aq) → H2[SiF6] (aq) + 2 H2O (l)

Využití

Kyselina hexafluorokřemičitá a její soli jsou pro své antiseptické vlastnosti využívány zejména ve dřevařském průmyslu.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kyselina hexafluorokřemičitá