Lineární geometrické útvary

Z Multimediaexpo.cz

Lineární geometrické útvary jsou takové geometrické útvary, které jsou částí (podmnožinou) přímky. Polohu bodu lze určit pomocí jediné souřadnice (parametru)

Lineární geometrické útvary

Související články

Externí odkazy