Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Polopřímka

Z Multimediaexpo.cz

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním bodem.

Značení

Bod, který rozdělil přímku, se nazývá počáteční bod polopřímky. Pro určení polopřímky se na polopřímce volí další bod různý od počátečního bodu, tento bod se nazývá pomocný bod.

Polopřímka se znázorňuje rovnou čarou jdoucí od počátečního bodu přes pomocný bod dále, zapisuje se pomocí počátečního a pomocného bodu, např. \(\overrightarrow{AB}\).

Poloprimka.jpg

Obsah

Opačná polopřímka k dané polopřímce je polopřímka, která leží na stejné přímce, má s danou polopřímkou stejný počáteční bod, ale opačný směr. Pro rozlišení směru se také používá šipka směřující opačným směrem, tzn. \(\overrightarrow{AC}\) je opačná polopřímka k \(\overrightarrow{AB}\).

OpacnaPoloprimka.jpg

Vlastnosti

Úsečka jako průsečík polopřímek

Sjednocením polopřímky a k ní opačné polopřímky je přímka.

Máme-li na přímce dva body \(A,B\), pak průnikem polopřímek \(\overrightarrow{AB}\) a \(\overrightarrow{BA}\) je úsečka \(AB\).

Související články

Externí odkazy