Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Logaritmická rovnice

Z Multimediaexpo.cz

Logaritimická rovnice je tehdy, pokud je neznámá v logaritmu. [1] [2]

Příklad, jak může rovnice vypadat:

\((3 - x) \cdot \log x=(2 - x) \cdot \log 4\)

Obsah

Řešení logaritmické rovnice

[3] [4]

Jednoduchá rovnice

 1. \(\log_5 \frac{1}{125} = x\)
 2. Z pravidla víme, že \(y = \log_a x => a^y = x\) čili:
  \(5^x = \frac{1}{125}\)
 3. Nyní to budeme řešit jako exponenciální rovnici o stejném základu. Čili \(125\) se dá napsat jako \(5^3\):
  \(5^x = \frac{1}{5^3}\)
 4. Upravíme to tak, abychom se měli na pravé straně jen \(5\)
  \(5^x = 5^{-3}\)
 5. \(x = -3\)

Tím je vyřešená logaritmická rovnice.

Odstraněním logaritmu

 1. \(\frac{1}{7}\log_2 (3x - 5) = 0\)
  1. Podmínkou je, že \(3x - 5 > 0\)
  2. \(3x > 5\)
  3. \(x > \frac{5}{3}\)
 2. Z 0 uděláme logaritmus o stejném základu jako je na levé straně, čili o základu 2:
  \(\frac{1}{7}\log_2 (3x - 5) = \log_2 1\)
 3. \(\frac{1}{7}\) napíšeme jako exponent:
  \(log_2 (3x - 5)^\frac{1}{7}\ = \log_2 1\)
 4. Nyní můžeme odstranit logaritmus na obou stranách, protože mají stejné základy:
  \((3x - 5)^\frac{1}{7}\ = 1\)
 5. Z exponentu \(\frac{1}{7}\) uděláme sedmou odmocninu:
  \(\sqrt[7]{3x - 5} = 1\)
 6. Celou rovnici umocníme na 7:
  \(3x - 5 = 1\)
 7. Nyní to budeme řešit jako lineární rovnici:
  \(3x = 1 + 5\)
 8. \(3x = 6\)
 9. Celou rovnici vydělíme 3:
  \(x = 2\)

Výsledek vyhovuje (dle podmínky) a tím je vyřešená logaritmická rovnice.

S pomocí kalkulačky

 1. \((3 - x) \cdot \log 2=(2 - x) \cdot \log 4\)
 2. Vynásobíme závorky s logaritmem:
  \(3 \cdot \log 2 - x \cdot \log 2=2 \cdot \log 4 - x \cdot \log 4\)
 3. Výrazy s neznámou x osamostatníme na jednu stranu rovnice:
  \(- x \cdot \log 2 + x \cdot \log 4 = 2 \cdot \log 4 - 3 \cdot \log 2\)
 4. Vytkneme x:
  \(x \cdot (-\log 2 + \log 4) = 2 \cdot \log 4 - 3 \cdot \log 2\)
 5. Připravíme si rovnici k vyřešení a vypočítáme na kalkulačce:
  \(x=\frac{-\log 2 + \log 4}{2 \cdot \log 4 - 3 \cdot \log 2}\)
 6. \(x = \frac{-\log 2 + \log 4}{\log 4^2 - \log 2^3}\)
 7. Vypočítáme na kalkulačce:
  \(x = \frac{-\log 2 + \log 4}{\log 16 - \log 8}\)
 8. Výsledek je:
  \(x = 1\)

Tím je vyřešená logaritmická rovnice.

Substituce

 1. \((\log_2 x)^2 - \log_2 x - 2 = 0\)
  Poznámka: \((\log_2 x)^2 = \log_2^2 x\)
  1. Podmínkou je, že \(x > 0\)
 2. Zavedeme substituci \(a = \log_2 x\) čili:
  \(a^2 - a - 2 = 0\)
 3. \((a - 2)(a + 1)\)
 4. Nyní máme výsledky kvadratické rovnice:
  1. \(a_1 = 2\)
  2. \(a_2 = -1\)
 5. Vyřešíme obě rovnice:
  1. \(\log_2 x = 2\)
   1. Z pravidla víme, že \(y = \log_a x => a^y = x\) čili:
    \(x = 2^2\)
   2. \(x = 4\)
  2. \(\log_2 x = -1\)
   1. Z pravidla víme, že \(y = \log_a x => a^y = x\) čili:
    \(x = 2^{-1}\)
   2. \(x = \frac{1}{2^1}\)
   3. \(x = \frac{1}{2}\)

Oba výsledky vyhovují (dle podmínky) a tím je vyřešená logaritmická rovnice.

Související články

Reference

 1. Logaritmická rovnice - teorie
 2. Logaritmická rovnice - teorie a řešené příklady
 3. Logaritmická rovnice - řešené příklady
 4. Logaritmická rovnice - řešené příklady