Městský stát

Z Multimediaexpo.cz

Městský stát je označení nezávislého suverénního správního území - státu, který je svým rozsahem (počtem obyvatelstva a rozlohou) de facto městem.

Současnými městskými státy jsou Vatikán, Monako, Singapur.

Mezi městské státy v historii patřily např. starověké Athény, Sparta, italská Benátská republika, Amalfi, Janovská republika (Janov), republika Dubrovník (Dubrovník), Gdaňsk nebo Krakov.

Obsah

Současné městské státy

Monako

Singapur

Vatikán