Maják

Z Multimediaexpo.cz

Maják na Islandu (HDR)
Maják v Irsku

Maják je druh budovy, který slouží k navigaci lodí ve zrádných oblastech. Jedná se většinou o věž, na jejíž vrcholu se nachází optická soustava, která vysílá paprsek světla na velké vzdálenosti a upozorňuje tak lodě na blížící se pevninu, či skaliska. Maják má tvar věže, aby byl vyvýšen nad hladinu moře a byl tak dobře viditelný na větší vzdálenosti. Často je stavěn na útesech, aby se ještě více zvětšila jeho výška. Světlo z majáku může být viditelné až na vzdálenosti desítek kilometrů.

V dřívějších dobách byly majáky většinou osazeny stálou lidskou posádkou, která měla za úkol obsluhovat světelnou jednotku majáku, ale v dnešních dobách jsou majáky většinou modernizovány a automatizovány, lidská obsluha není nadále potřebná. Optická soustava majáku pracuje buď s reflektorem, Fresnelovou čočkou nebo kombinací obojího. Cílem těchto systémů je koncentrace světla do jednoho směru, zvýšení jeho intenzity a vzdálenosti, ze které lze maják pozorovat.

Obsah

Historie

Průřez osvětlovacím tělesem s Fresnelovou čočkou- maják Loschen v německém Bremerhavenu

Nejstarší stavbou tohoto typu, o které se dochovaly písemné záznamy, byl maják na ostrově Faru. Římané postavili kolem 30 majáků ve Středomoří a na pobřeží Atlantického oceánu ve Španělsku a Francii.[1] Byl to například maják v Ostii, Tour ďOrdre v Boulogne-sur-Mer nebo Herkulova věž v galicijském přístavu A Coruña, která dosud stojí.[2] Po pádu Říše římské výstavba majáků v Evropě stagnovala, zatímco v Číně bylo pro tento účel vybudováno několik vysokých pagod (například roku 874 na řece Moa).[3] V Itálii byl postaven první maják roku 1157 v Melorii a následovaly stavby v Benátkách, Messině a Janově. V 17. století nastal evropský rozmach majáků. V 18. a 19. století se postupně zlepšovala konstrukce věží. Vynález Augustina Fresnela zvýšil efektivnost osvětlení.

Charakteristika

Vzhledem k tomu, že v některých případech je vidět několik majáků najednou, mají majáky různou barvu světla a charakteristiku záblesků. Tyto informace lze porovnat s námořní mapou nebo soupisem světel. Soupis světel navíc obsahuje i fyzický popis majáku pro jeho identifikaci ve dne. Následující tabulka uvádí základní charakteristiky:

Značka Popis charakteristiky
F Pevné světlo. Maják s touto charakteristikou svítí stále.
Iso Tento maják má stejně dlouhou dobu záblesku jako doby kdy nesvítí. Například Iso3s je maják který tři sekundy svítí a tři sekundy je potmě.
Q nebo QFl Rychle blikající maják, tento maják má dobu záblesku do dvou sekund.
LFl Maják, jehož světlo je rozsvíceno delší dobu než je zhasnuto.
Optická soustava majáku na Point Reyes v Kalifornii vyrobeného v roce 1870

Pobřežní majáky jsou umisťovány velmi vysoko a mají velmi silné zdroje světla, většinou bílé barvy, takže jsou viditelné z velkých vzdáleností. Slouží především k orientaci při přibližování k pobřeží, z toho důvodu bývají většinou stavěny na místně významných bodech (např. nejvíce do moře vybíhající výčnělky skal). Majáky sloužící k lokální navigaci jsou nižší a jejich zdroje světla jsou menší. Tyto majáky se dále dělí na sektorové majáky a liniová světla. Sektorový maják svítí do různých směrů různými barvami a většinou bílé světlo značí bezpečný sektor, zatímco červená a zelená barva značí odchylku od správného kursu na levobok nebo pravobok. Světla v linii slouží k navigaci úzkými kanály. Jedná se o dva majáky stejné charakteristiky umístěné za sebou v různé výšce. V případě, že jsou vidět nad sebou, projíždí loď kanálem správně, jinak se nachází mimo plavební dráhu. O praktickém použítí liniových světel se můžete dočíst například v dětské dobrodružné knize Boj o ostrov od Arthura Ransome. Mimo majáků jsou používány také majákové lodě a majákové plošiny (LANBY - Large Navigational Buoy). Jedná se o lodě, respektive větší konstrukce, stabilně ukotvené na moři vybavené světelným zdrojem. Suplují funkci majáku tam, kde maják umístit nelze, a kde není vhodné použít bóji, například pro zajišťování navigačních bodů pro TSS (Traffic Separation Scheme). Majáky se nachází v Bretani, Francii.

Literatura

  • JONES, Roy. The Lighthouse Encyklopedia. Guilford : The Globe Pequot press, 2004. ISBN 0-7627-2735-7.
  • CROMPTON, Samuel Willard. The Ultimate Book of Lighthouses. San Diego : Thunder Bay Press, 2003. ISBN 1-59223-102-0.

Reference

  1. Crompton S.W. str. 10
  2. Viz torrehercules.org.
  3. Jones R. str. 8

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Maják
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Maják