Masakr

Z Multimediaexpo.cz

Masakr civilistů během Vietnamské války

Masakr je termín sloužící většinou pro označení hromadného vyvražďování, ať už na lidech, či jiných živých organismech. V méně používané konotaci značí situaci, která měla za následek velké ztráty na životech. V přeneseném slova smyslu se masakrem označuje i silný neúspěch obecně. Masakr se nejčastěji používá ve spojení s hromadným zabíjením civilistů, či odzbrojených vojáků během válek, kteří nemají možnost se proti takovému jednání bránit, což se ve většině případů následně považuje za válečný zločin. Od genocidy, pogromu nebo etnických čistek se masakr liší v tom, že na rozdíl od nich se obětmi masakru nestávají pouze příslušníci určité cílené rasy nebo etnika; na rozdíl od exterminace se masakr liší v tom, že není tolik systematický, programový a důsledný, ale spíše nahodilý a vycházející z aktuálního průběhu konfliktu.

Některé známé masakry

Soubor:Germans killed by Soviet army.jpg
Masakr Němců v roce 1945 provedený rudou armádou ve východním Prusku

Související články