Vyšší rostliny

Z Multimediaexpo.cz


Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryophyta, Embryobionta, Telomophyta [1]) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobené životu na souši. Některé druhy jsou (druhotně) vodní. V jejich životním cyklu je typická rodozměna, kdy se střídá pohlavně rozmnožující se generace (gametofyt) s generací, která se rozmnožuje nepohlavně (sporofyt). U mechorostů převládá gametofyt, který je u pokročilejších skupin naopak zcela potlačen a naprosto závislý na sporofytu. Vyšší rostliny se odvozují od zelených řas, ale jejich tělo není tvořeno stélkou, ale je rozlišeno na jednotlivé rostlinné orgány. Pouze u nejprimitivnějších vyšších rostlin se tělo stále organizačně blíží stélce. V tylakoidech chloroplastů je obsažen chlorofyl a a b.

Obsah

Systém vyšších rostlin

Nové poznatky v molekulární taxonomii vedly k celé řadě změn v systematice vyšších rostlin[2][3][4] a systém není ustálený. Proto se můžeme setkat s různými podobami systému. Mezi vyšší rostliny patří všechny cévnaté rostliny a navíc mechorosty.

Mechorosty

Související informace můžete najít také v článku: Mechorosty}}

Mechorosty (Bryophyta) nejsou monofyletická skupina, ale zařazují se do nich všechny vyšší rostliny, které nemají cévní svazky (nejsou cévnaté). Cévní svazky se objevují až u cévnatých rostlin, skupiny, kam se řadí všechny ostatní vyšší rostliny. Mechorosty se z praktického hlediska dělí na hlevíky, játrovky a mechy, někdy moderněji jsou tyto skupiny samostatná oddělení. Důležitou skupinou mechů (někdy rovněž vyčleňovanou zvlášť) jsou rašeliníky.

Rhyniové rostliny

Související informace můžete najít také v článku: Rhyniové rostliny}}

Rhyniové rostliny je nesourodá skupina vyhynulých organismů z devonu. Nemají pravé kořeny ani listy, na povrchu mohou mít trichomové či ostnité výrůstky. Dělí se na čtyři oddělení:

Kapraďorosty (Pteridophyta)

Související informace můžete najít také v článku: Kapraďorosty}}

Semenné rostliny (Spermatophyta)

Související informace můžete najít také v článku: Semenné rostliny}}

Související články

Reference

  1. http://botanika.bf.jcu.cz/materials/botanikaMala/botanikamalaembryophytarhyniophyta_web.ppt
  2. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
  3. Hrouda L. (2007): Změny ve fylogenetické klasifikaci rostlin. in: Sekerka P.: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3
  4. Uher J. (2007): Hamamelididae včera a dnes. in: Sekerka P.: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3

Externí odkazy