V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Molární objem

Z Multimediaexpo.cz

Molární objem je fyzikální veličina, která udává objem jednotkového látkového množství látky (tzn. objem 1 molu).

Obsah

Značení

  • Symbol veličiny: Vm
  • Základní jednotka SI: metr krychlový na mol, značka jednotky m3.mol-1
  • Další jednotky: litr na mol (1 l.mol-1 = 0,001 m3.mol-1), litr na kilomol (1 l.kmol-1 = 0,001 m3.mol-1)

Výpočet

Hodnota molárního objemu se určí ze vztahu

\(V_m = \frac{V}{n}\),

kde \(V\) je objem tělesa a \(n\) je látkové množství.

Vlastnosti

Molární objem lze využít k výpočtu objemové hustoty částic látky NV:

\(N_V = \frac{N_A}{V_m}\),

kde \(N_A\) je Avogadrova konstanta.

Molární objem ideálního plynu při teplotě 273.15 K (bod tání vody) a tlaku 101325 Pa je 0,022414 m3mol-1 tj. 22,414 l/mol.

Související články

Externí odkazy