Molární objem

Z Multimediaexpo.cz

Molární objem je fyzikální veličina, která udává objem jednotkového látkového množství látky (tzn. objem 1 molu).

Obsah

Značení

  • Symbol veličiny: Vm
  • Základní jednotka SI: metr krychlový na mol, značka jednotky m3.mol-1
  • Další jednotky: litr na mol (1 l.mol-1 = 0,001 m3.mol-1), litr na kilomol (1 l.kmol-1 = 0,001 m3.mol-1)

Výpočet

Hodnota molárního objemu se určí ze vztahu

,

kde je objem tělesa a je látkové množství.

Vlastnosti

Molární objem lze využít k výpočtu objemové hustoty částic látky NV:

,

kde je Avogadrova konstanta.

Molární objem ideálního plynu při teplotě 273.15 K (bod tání vody) a tlaku 101325 Pa je 0,022414 m3mol-1 tj. 22,414 l/mol.

Související články

Externí odkazy