Mostecká pánev

Z Multimediaexpo.cz


Mostecká pánev (dříve Severočeská hnědouhelná pánev (SHP)) je geomorfologický celek v centru Krušnohorské soustavy. Tektonická sníženina se nachází v severních Čechách na území okresů Chomutov, Most, Teplice a Louny. Třetihorní příkopová propadlina plná jezer a močálů se vyplňovala sedimenty převážně v období miocénu. V době před 22 až 17 miliony let se zde nahromadila až 500 metrů silná vrstva jílů a písků a také organické hmoty, která se stala základem uhelných slojí dosahujících mocnosti 25-45 m. Výchoz uhelné sloje na povrch v současné době vymezuje plochu pánve. V místech, kde do močálu ústily řeky, se usadily vrstvy jílu a písku, což je typické především pro oblast Žatecké pánve. Od druhé poloviny 19. století zde probíhá soustavná důlní činnost, která změnila původně plochý až pahorkatinný reliéf pánve. Především po roce 1948, kdy se upřednostnila povrchová těžba na rozsáhlých územích. V současné době se zde uhlí těží v pěti povrchových lomech a jednom hlubiném dole. Mostecká uhelná, a. s., provozuje Lom Československé armády, Lom Jan Šverma a Lom Vršany. Její dceřiná společnost Důl Kohinoor, a. s., těží ve stejnojmenném hlubinném dole. Pod Severočeské doly, a. s., patří Lom Libouš a Lom Bílina. Mostecká pánev je tak poznamenaná silnou antropogenní činností - těžební jámy, důlní propadliny zaplněné vodou, výsypky ve tvaru tabulových vyvýšenin apod. Po rozsáhlé devastaci krajiny probíhá rekultivace, jejímiž úspěšnými příklady jsou Kopistská nebo Velebudická výsypka.

Odkazy

Literatura

  • kol. autorů: Uhelné hornictví v ČSSR, Nakladatelství Profil, 1985

Extrerní odkazy