Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Rakušané

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Soubor:Austrian people map1.0.JPG
Rakušané a další národnosti v Rakousku a přilehlých zemích

Rakušané (německy Österreicher) jsou středoevropský germánský národ žijící v Rakousku, hovořící různými dialekty němčiny.[1] Rakušanů je něco okolo 8 milionů. V historii a do konce druhé světové války se německy mluvící Rakušané sami označovali za Němce nebo rakouské Němce; Rakušan bylo především označení státních příslušníků Rakouské monarchie (do roku 1918) bez ohledu na národnost. V Evropě, na rozdíl od zbytku světa, jsou Rakušané jedním z mála příkladů národů, které samy sebe chápou (a jsou chápány) jako zvláštní politicko-kulturní entitu, ačkoliv nemají vlastní jazyk – jejich národní povědomí je čistě politické, odtržené od jazyka.

Jiné významy slova

V ekonomii se jako rakušané (s malým počátečním písmenem) označují stoupenci rakouské školy.

Poznámky

  1. v Rakousku se kromě oficiální němčiny používá na místní úrovni i slovinština, maďarština a chorvatština; lze se setkat i dalšími jazyky, v tom i češtinou


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace