Nakladatelství

Z Multimediaexpo.cz

Nakladatelství je obchodní společnost (fyzická nebo právnická osoba), která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace na základě živnostenského listu, a to buď jako činnost hlavní (pak se nazývá vydavatelstvím), nebo jako vedlejší doplňkovou činnost.

Obsah

Rozlišení termínů nakladatelství a vydavatelství

Ivo Telec však píše: „Někdy se též pod historickým, původně německým, jazykově právním vlivem odlišuje nakladatel (Verleger) a vydavatel (Herausgeber) podle toho, má-li jít o vydávání děl v knižní podobě (nakladatel), anebo jinak (např. časopisecky, sborníkově aj., kde má svůj význam i uspořádání), což se někdy diferencuje i podle druhů děl (slovesných, hudebních apod.). Podle autorského zákona nemá takovéto rozlišování význam, leč historická tradice stále působí. (Soudoběji se také v praxi někdy odlišuje vydavatel tam, kde má jít o šíření snímků zvukového záznamu díla.)“[1]

Také podle Jana Halady je nakladatelství organizace, která vydává obzvláště neperiodické publikace.[2]

Další náležitosti

Každé nakladatelství by však mělo být (není to povinné) registrováno v České agentuře ISBN, která nakladatelství přiděluje kód, jež je částí ISBN; bez tohoto kódu nelze dost dobře hovořit o nakladatelství. Součástí nakladatelství nemusí nutně být tiskárna (podnik) (a ve skutečnosti většinou ani není), minimálně však nakladatelství tvoří: nakladatel (ředitel, popř. majitel podniku), redaktor a grafik.

Rozdělení rolí

Většinu současných českých nakladatelství tvoří pouze následující tři osoby. To se odráží na nekvalitních překladech, ledabylých jazykových korekturách a nekvalitním tisku nebo vazbě.

Nakladatel se stará o obchodní řízení podniku a o vydavatelskou politiku nakladatelství.

Redaktor se stará o jazykovou a obsahovou náplň jednotlivých knih nebo edic (dříve jazykoví redaktoři, ediční redaktoři).

Grafik (dříve výtvarný redaktor) se stará o grafickou stránku knihy a její přípravu pro tisk (dříve technický redaktor).

Literatura

  • Ivo Telec: Komentář k autorskému zákonu – § 24 zákona č. 35/1965 Sb.
  • Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha. Litomyšl 2005, Paseka, ISBN 80-7185-516-2.
  • Jan Halada: Člověk a kniha. Úvod do nakladatelské specializace. Praha 1993, Karolinum.

Související články

Reference

  1. Ivo Telec: Komentář k autorskému zákonu – § 24 zákona č. 35/1965 Sb.
  2. Jan Halada: Člověk a kniha. Úvod do nakladatelské specializace. Praha 1993, Karolinum