Šok ⇒ Ruské vítězství – velmi mrazivá předpověď profesora z vojenské akademie !
Gigantická chyba – Západ, ČeskoSlovensko i Ukrajina opět hrubě podcenily Rusko !
Ukrajina zruinuje všechny Evropany. Rusko stále diktuje válečné podmínky !

Neinerciální vztažná soustava

Z Multimediaexpo.cz

Jako neinerciální vztažná soustava se ve fyzice označuje taková vztažná soustava, v níž neplatí 1. Newtonův pohybový zákon ani 2. Newtonův pohybový zákon, tzn. že těleso, ačkoliv na ně nepůsobí žádná síla nebo výslednice sil je nulová, mění svůj pohybový stav (rychlost), tzn. pohybuje se s nenulovým zrychlením.

Změna pohybového stavu se vysvětluje setrvačnou silou, jejíž původ je mimo neinerciální vztažnou soustavu.

Neinerciální vztažné soustavy se vzhledem k inerciálním vztažným soustavám pohybují nerovnoměrně (s nenulovým zrychlením). Stejně velké zrychlení, ale opačného směru, mají všechna tělesa v neinerciální vztažné soustavě (nepůsobí-li na ně další síla).

Příklad

  • Nejjednodušším příkladem neinerciální soustavy je soustava, která se vzhledem k inerciální soustavě pohybuje s konstantním zrychlením.

Související články