Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Setrvačná síla

Z Multimediaexpo.cz

Setrvačná síla je zdánlivá síla způsobující změnu pohybového stavu (změnu rychlosti) těles v neinerciálních vztažných soustavách. Přitom je to síla, která v této soustavě nemá svůj původ, pouze účinek.

Zrychlení, které udílí setrvačná síla tělesům, je pro všechna tělesa stejně velké (nezávisí na jejich hmotnosti) a jeho velikost se rovná zrychlení dané neinerciální vztažné soustavy vzhledem k některé inerciální vztažné soustavě, má však opačný směr.

Mezi setrvačné síly vznikající při otáčivém pohybu patří Eulerova síla, odstředivá síla a Coriolisova síla.

Zdánlivá síla

Setrvačná síla se označuje jako zdánlivá, protože se ve skutečnosti o žádnou sílu nejedná. Newtonovy pohybové zákony platí jen pro inerciální vztažné soustavy (z definice) a proto pokud je chceme použít k výpočtu v soustavě neinerciální, musíme je upravit, a to právě přidáním setrvačné síly.