Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Normanské ostrovy

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Mapa území Francie s Normanskými ostrovy a Normandií
Lidové kroje a normanská vlajka v průvodu v Saint Helier.
Krajina na Jersey

Normanské ostrovy (angl. Channel Islands) se nachází v Lamanšském průlivu nedaleko francouzského pobřeží poloostrova Cotentin.

Obsah

Historie

Ostrovy, které tvořily od roku 933 část normanského vévodství, byly spolu s ním v osobě Viléma Dobyvatele roku 1066 spojeny s Anglií. Zatímco pevninská část Normandie v roce 1204 přešla do francouzského držení, ostrovy zůstaly ve svazku s Anglií jako její jediný zbytek. Za druhé světové války, od 30. června 1940 do 9. května 1945 byly Normanské ostrovy okupovány německou armádou. Do přelomu 19. a 20. století se na ostrovech hovořilo místními normanskými nářečími francouzštiny, která však postupně ustoupila angličtině. Dnes už jersejštinu (jèrriais) a guernsejštinu (dgèrnésiais) ovládají jen 2 či 3 % obyvatel, převážně staršího věku. Místní jazyk tak přetrvává hlavně v podobě zeměpisných jmen.

Státní zřízení

Normanské ostrovy netvoří jeden politický celek, ale dělí se na dvě správní oblasti, zvané anglicky bailiwicks (česky zhruba něco jako fojtství) – Bailiwick of Guernsey a Bailiwick of Jersey. Tyto oblasti netvoří část Spojeného království, ale jsou, podobně jako ostrov Man, dependencí britské koruny; jejich hlavou je britská královna Alžběta II. z titulu normanské vévodkyně. Obě ostrovní državy mají rozsáhlou autonomii, včetně vlastních zákonodárných sborů. Normanské ostrovy mají status přidruženého člena Evropské unie.

Zeměpis

Největšími městy Normanských ostrovů jsou s 28 000 obyvateli Saint Helier, správní středisko Jersey a St. Peter Port, správní středisko Guernsey, které má 16 300 obyvatel. Celkem žije na ostrovech asi 148 000 lidí. Rozloha: 196,8 km2, z toho

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Normanské ostrovy
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace