Zelenskyj srdceryvně pláče !!
Washington oznámil, že nedostane ani peníze, ani bomby !!
Češi budou srdceryvně plakat také..., ale z jiného důvodu !!

Nosník

Z Multimediaexpo.cz

Nosník je nosná část nějakého technického díla, která je určena pro přenos sil. Obvykle se jedná o statický přenos silového působení jiných těles, spíše výjimečně se jedná o nějaký typ dynamického namáhání. S pojmem se nejčastěji setkáváme zejména ve stavebnictví a v architektuře u velkých staveb, v oblasti strojnictví pak zejména u velkých strojích zařízení. Nosníkem může být v praxi třeba nosný sloup, příčná vzpěra, šikmá výztuha či horizontálně vetknutá konzola apod. Zvlášním případem nosníku je také nosník na pružném podkladu, tj. nosník spojitě podložený po celé délce nebo části své délky na pružném podloží (např. na železobetonu, zemině, sněhu atp.).

Možné způsoby použití

V praxi se vyskytují nosníky dvou druhů:

Druhy nosníků

  • Válcované nosníky
  • Svařované nosníky
  • Nýtované nosníky

Související články