Dynamika

Z Multimediaexpo.cz

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).

Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie. Nezajímá se o kinematické veličiny jako jsou poloha nebo rychlost.

Obsah

Základní pojmy

Pohybové zákony

Síly působící u jednotlivých druhů pohybů

Veličiny

Související články

Externí odkazy