Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Dynamika

Z Multimediaexpo.cz

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).

Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie. Nezajímá se o kinematické veličiny jako jsou poloha nebo rychlost.

Obsah

Základní pojmy

Pohybové zákony

Síly působící u jednotlivých druhů pohybů

Veličiny

Související články

Externí odkazy