Organická látka

Z Multimediaexpo.cz

Dřevo je typická organická látka tvořená nejrůznějšími sloučeninami

Organická látka (česky: ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin. Obvykle se jedná o velice různorodou směs, která může mít prakticky libovolné složení. Z hlediska své struktury může být heterogenní nebo homogenní. Pokud je tato organická látka chemicky čistou látkou, tedy látkou složenou z jednoho druhu molekul, hovoříme pak o organické sloučenině.

Příklady

Typickými příklady organických látek jsou dřevo, půda, ropa, dřeň ovoce, kompost, zemní plyn apod. V surovém stavu je organickou látkou např. metan, který je v čisté formě organickou sloučeninou.

Související články