Homogenní směs

Z Multimediaexpo.cz

Homogenní směs (roztok) je systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi jednotlivými složkami, vlastnosti v celém objemu jsou tedy stejné. U těchto směsí nelze opticky rozlišit jejich složky.

Příkladem takové směsi je například čistý vzduch nebo mořská voda.

V závislosti na vnějších podmínkách mohou být roztoky plynné (např. vzduch), kapalné (např. čaj), nebo pevné (např. slitiny).

Roztoky se skládají z rozpouštědla a rozpuštěných látek. Rozpouštědlo je látka, ve které jsou ostatní látky rozptýlené neboli dispergované. Rozpouštědlem je často látka, která je v nadbytku. Je-li jednou složkou kapalina (např. voda), pak je vždy rozpouštědlem.

Související články