Organokovová chemie

Z Multimediaexpo.cz

Organokovová chemie studuje chemické sloučeniny obsahující vazbu mezi atomem uhlíku a kovu. Některé sloučeniny řazené mezi organokovy, ale tuto podmínku nesplňují. Proto existuje i alternativní definice, podle které organokovové sloučeniny obsahují kovalentní vazbu mezi kovem a jiným prvkem. Organokovová chemie je přechodem mezi organickou a anorganickou chemií. Důležitými skupinami organokovových sloučenin jsou karbonyly kovů, metaloceny (např. ferocen) a karbeny. Jako kov může v těchto sloučeninách vystupovat i křemík, arsen nebo bor. Organokovové sloučeniny nacházejí široké využití jako katalyzátory, např. při zpracování ropy nebo výrobě polymerů.

Rozdělení organokovových sloučenin dle vázaného kovu

Důležitá data

Externí odkazy