Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Oxid železnatý

Z Multimediaexpo.cz


Oxid železnatý, také známý jako železný oxid, je jedním z oxidů železa. Tento oxid má černou barvu, vyskytuje se v podobě prášku s chemickým vzorcem FeO. Skládá se ze železa v oxidačním čísle 2, které je vázáno na kyslík. Jeho nerostná podoba je známa jako wüstit. Později bylo používáno synonymní označení železnatý oxid. Oxid železnatý představuje jeden příklad nestechiometrické sloučeniny a koeficienty železa a kyslíku se mohou měnit a tvořit krystalické tvary. Oxid železnatý by neměl podléhat korozi. Oxid železnatý je také obsažen v pigmentu. FDA (Food and Drug Administration) schválila používání tohoto oxidu pro kosmetiku a někdy je také používán do tetovacích inkoustů.

Oxidy s prvkem v oxidačním čísle II.

Oxid hlinečnatý (AlO) • Oxid barnatý (BaO) • Oxid beryllnatý (BeO) • Oxid kademnatý (CdO) • Oxid vápenatý (CaO) • Oxid uhelnatý (CO) • Oxid kobaltnatý (CoO) • Oxid měďnatý (CuO) • Oxid železnatý (FeO) • Oxid olovnatý (PbO) • Oxid hořečnatý (MgO) • Oxid rtuťnatý (HgO) • Oxid nikelnatý (NiO) • Oxid dusnatý (NO) • Oxid palladnatý (PdO) •
Oxid stříbrnatý (AgO) • Oxid strontnatý (SrO) • Oxid sirnatý (SO) • Oxid cínatý (SnO) • Oxid titanatý (TiO) • Oxid vanadnatý (VO) • Oxid zinečnatý (ZnO)