Šok ⇒ MARTIN KOLLER: Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě ??
Ti co štvou do války, neví o čem mluví. Česká republika může být cílem prvního drtivého úderu !!

Písečná duna

Z Multimediaexpo.cz

Pohled na příčné duny

Písečná duna je písečný přesyp, který vzniká převážně v pouštních oblastech a nebo vlivem větrného odnosu částic v oblasti plážového pobřeží. Písečná duna je tvořena z drobných písečných zrnek, které jsou větrnou silou neustále přenášeny z jednoho místa na jiné pomocí saltace (pohyb, během kterého je částice valena po povrchu). Postupným tlačením částic se na jistém místě začne akumulovat dostatečné množství částic, které začnou tvořit přesyp. Akumulace často vzniká v oblastech, kde je přirozená zábrana větrnému proudění a nebo místo, kde dochází ke zmenšení rychlosti větru. Podle směru převažujícího větru se utváří určité druhy dun, které jsou typické pro určité oblasti a které nám napovídají o převládajícím větrném proudu v oblasti.

pohyblivé duny v Polsku

Podle proudění větru, který tlačí částice rozdělujeme duny na několik druhů:

  • parabolické - duny vznikají na území, kde se vyskytuje množství vegetace, která zpevňuje ramena přesypu a tím umožňuje vznik ramen a prohlubování vrcholu paraboly
  • srpkovité (barchany) – vznikají v oblastech s dostatkem písku, typická je šikmá laminace a pomalé přesouvání. Barchany jsou typické pro písečné oblasti Sahary.
  • příčné (transverzální) – převládající jeden směr větru
  • podélné – utvářeny dvojicí větrů z různých stran, což má za následek jejich zarovnání do zdánlivě rovnoběžných pruhů.
  • hvězdicovité – složené duny, které jsou utvářeny větším množstvím větrných proudů působících z více stran. Tyto duny dosahují značných rozměrů a výšek.
  • šplhavé – duny, které jsou silou větru hnány do kopce a pohybují se tak zdánlivě proti gravitačnímu působení.

Písečné přesypy v ČR

Duny se vyskytují i v Čechách. Většinou se jedná o pozůstatky dun v okolí velkých řek (Labe), které vznikly v pleistocénu. Jsou to například:

Písečné přesypy v Polsku

Pohyblivé duny Wydmy ruchome v parku Słowiński Park Narodowy, nejvyšší z nich je Łącka Góra


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Písečná duna