Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Pobřeží

Z Multimediaexpo.cz

Ukázka skalnatého pobřeží na styku s Pacifikem s majákem.

Pobřeží je přilehlá oblast styku mezi pevninou a oceánem, která je v mapách zakreslována jako linie.

Rozlišují se dva základní typy a to kliffové pobřeží a plážové pobřeží, jenž se od sebe liší stavbou.

Kliffové pobřeží

Je tvořeno skalními útvary, které tvoří ostrý přechod mezi oceánem a pevninou a které se nazývají útesy. Vlivem erozivní činnosti vody je pevnina postupně zatlačována a horninový materiál odnášen do vody. Vznikají různé specifické útvary jako suky, skalní brány či abrazní mořské terasy.

Plážové pobřeží

Se vyznačuje tím, že zde mořská voda ukládá materiál, který abrazní činností odnáší jinde. Vznikají tak rozsáhlé oblasti vyplaveného písku, který se formuje do pláže. Vlivem odnosu větru dochází ke vzniku písečných dun.

Pobřeží se dále dělí na menší dílčí jednotky, které jsou specifické pro lokální oblasti: